logo
Tuotteet Vaikutusmekanismi Better Planet-projekti Yhteystiedot

Better Planet-projekti

Better Planet-projekti on ympäristöprojekti, joka keskittyy kaikkiin ympäristöjalanjälkemme näkökohtiin, niin toimittajiemme, viljelijöidemme kuin kauppakumppaneidemme osalta. Tähän sisältyy torjunta-aineiden ja haitallisten kemikaalien välttäminen kumppanuusyrityksissämme sekä ympäristöystävällisten kuljetusten ja pakkausten käytön varmistaminen. Tuotepakkausten ympäristövaikutusten minimoiminen on ensiarvoisen tärkeää ja se kattaa monia osa-alueita, mukaan lukien julkisen ja kaupallisen kierrätyksen tekniset mahdollisuudet. Sovellamme alamme innovatiivisimpia ympäristötoimenpiteitä maailmanlaajuisesti.
Toivomme, että toimintamme toimii katalysaattorina muutoksille koko toimialallamme ja kannustaa myös muita yrityksiä panostamaan vihreämpiin pakkauksiin ja tekemään aloitteita planeettamme suojelemiseksi.

Ongelmasta ratkaisuksi

Muovi itsessään ei sinänsä ole suurin ongelma. Muovi on välttämätöntä esimerkiksi monenlaisten tärkeiden lääke- ja terveystuotteiden pakkaamisessa. Se on kestävä materiaali sekä edullista valmistaa ja kuljettaa. Siitä kuitenkin muodostuu ongelma, kun sen tuotanto ja kierrätys ovat huonosti suunniteltuja
– tuotannon liialliset CO2-päästöt vaikuttavat ilmakehään
– tämän hetkisen kertakäyttökulttuurimme vaikutukset ovat kestämättömiä
Meidän on siis opittava hyödyntämään kierrätysmateriaaleja tehokkaammin ja myös lisättävä merkittävästi muovijätteen kierrätystä.
Tähän liiketoiminnan alueeseen haluamme myös jatkossa erityisesti panostaa ja olla yhä tarkempia, jotta voimme pakkausmateriaaliemme osalta vähentää ympäristömme kuormitusta radikaalisti.

 Vuonna 2019 tavoitteenamme oli käyttää 100% kierrätettyä tai hiilinegatiivista muovia koko tuotevalikoimassamme – kaikki 100% kierrätettävää. Vuonna 2022 tavoitteenamme on olla hiilineutraali yritys.

Muovista vastaus muoviongelmaan

Vastauksena kasvaviin huoliin liittyen muovin tuotantoon ja kierrättämiseen, NordicHealth -pulloissa käytetään kierrätettyjä ja hiilinegatiivisia pakkausratkaisuja, jotka auttavat meitä vähentämään ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Käytössämme on kahta erilaista pakkausmateriaalia.

Muovijätettä meristä

Olemme yksi maailman ensimmäisistä yrityksistä, joka käyttää valtameristä kerättyä muovia ja kotitalouksien kierrätettyä muovia pakkausmateriaalin lähteenään. Valtameristä kerättyä muovia hyödynnetään suurimmassa osassa tuotteitamme.

Kasvipohjaista muovia

Olemme sitoutuneet ympäristöystävällisen muovituotannon pitkän aikavälin kehittämiseen. Olemme olleet mukana kehittämässä sokeriruo’on käyttöä etanolin lähteenä kasvipohjaisten muovien valmistuksessa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Tämä muovituotantotapa on CO2-negatiivinen ja parempi ympäristömme kannalta, koska sokeriruo’on kasvukauden aikana imeytyy enemmän hiilidioksidia kuin tuotannossa ja kuljetuksessa syntyy. Olemme yksi ensimmäisistä yrityksistä maailmassa, joka käyttää kasvipohjaisia ​​muovipakkauksia kaikkiin kaupallisiin tuotteisiinsa.

Kestävästi tuotettua paperia ja pahvia

Kaikki käyttämämme paperi ja pahvi ovat 100% taattua kestävää metsätaloutta. Forest Stewardship Council® (FSC) -merkki takaa, että paperi tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä. FSC-sertifioidun metsätalouden on täytettävä tiukat ympäristöön liittyvät sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset, jotka vahvistaa riippumaton tarkastuselin, kuten Soil Association. Tämä tekee FSC-järjestelmästä ainutlaatuisen ja varmistaa metsien hyvän hoidon. Se kattaa myös lukuisia eri näkökohtia – alkuperäiskansojen oikeuksista puiden hakkuumenetelmiin. Vain metsät, jotka täyttävät nämä tiukat standardit, saavat FSC-sertifikaatin ja käytämmekin vain paperia ja pahvia, joilla tämä sertifikaatti on.

#BetterPlanetProject